LAJMET E FUNDIT NGA DEKRIMINALIZIMI

FUNKSIONARË TË SHKARKUAR

DEPUTETË TË PENALIZUAR - 9
KËSHILLTARË LOKALË - 38
KRYETARË BASHKIE SHKARKIM DHE HETIM - 8

STATISTIKA - DEKRIMINALIZIMIN

TË LARGUAR NGA DAP - 206
TË LARGUAR NGA ADMINISTRATA - 281
KËSHILLTARË TË PENALIZUAR (REF: 138/2015) - 183

RASTE HETIMI

VENDIMMARRJE TË KQZ

VENDIME GJYQËSORE

PUBLIKIME

MBI PARTITË

2
4
6
8
10
12
19 (1)
14
22

INSTITUCIONET

2
5
7
9
11
13
15
18
20
23

Kërko Artikuj dhe Dokumenta

KËRKO NË INSTITUCIONET KRYESORE

LOGOT - Copy (2)
LOGOT - Copy (3)
LOGOT - Copy (4)
dekrim - Copy (6)
vendore
LOGOT - Copy (7)
LOGOT - Copy (8)
LOGOT
dekrim
te tje

Shkarkime nga DAP

Kryebashkiakë – Shkarkim dhe Hetim

DEPUTETËT E PENALIZUAR

Zyrtarë të shkarkuar sipas qarqeve (2016-2017)

Video dhe Lajme