KRYETARËT E BASHKIVE 2023

projekt-001

KRYETARËT E BASHKIVE 2023

MBI PARTITË

Partia-Socialiste-KB2023
Partia-Demokratike-KB2023
Partia-Lirise-KB2023
Partia-te-tjera-KB2023

INSTITUCIONET

Komisioneri-Shteteror-i-Zgjedhjeve-KB2023
Komisioni-Rregullator-i-Zgjedhjeve-KB2023
Komisioni-Ankimimeve-dhe-Sanksioneve-KB2023
Aktet-Nenligjore-KB2023

Publikime

VIDEO