PARTI TË TJERA

Klikoni mbi logon e partive për të aksesuar Formularët e Vetëdeklarimit, të kandidatëve për deputet në Zgjedhjet e 25 Prillit 2021

circle-cropped (1)
circle-cropped
circle-cropped (2)
circle-cropped (3)
circle-cropped (4)
circle-cropped (5)

LAJME