INSTITUCIONET AKADEMIKE

LAJMET E FUNDIT NGA INSTITUCIONET AKADEMIKE

NË INSTITUCIONET E MËPOSHTME DO TË GJENI FORMULARËT E VETDEKLARIMIT