KOMISIONI I LARTË I KUALIFIKIMIT

TË REKOMANDUARA

ANALIZA DHE SHKRIME NË MEDIA